SOUTH INDIA MAP

Fallback Image

היכרות עם המפה של דרום הודו מבוססת על היכרות עם השפות המיוחדות של הדרום. הגבולות של חמשת המדינות של דרום הודו נקבעו בהתאם לשפה המדוברת של התושבים. השפות המדוברות בדרום הודו הן ייחודיות ואין להן קשר לשפות המדוברות במרכז ובצפון הודו.לפני שנכיר את המדינות הדרומיות אנו צריכים להבין את ההבדל

South India Map OLD

South India States Map

בדרום הודו החלה להתפתח תיירות ישראלית שרוצה להכיר את הודו לעומק. ראשית נתבונן במפה ונכיר את המדינות, הערים הגדולות, האוכלוסייה, הדתות  השפות ומזג האוויר  .Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana   קרנטקה Karnataka מדינת Karnataka היא השביעית בגודלה מבין כל מדינות הודו.עד לשנת 1956 המדינה נקראה מדינת מייסור על שם הממלכה ששלטה באזור.בשנת